თეა ალანია
ინდუსტრიული უძრავი ქონების მენეჯერი

თეა ალანია, გედევანიშვილი და კომპანიაში მუშაობს 2016 წლიდან, ბროკერის ხოლო შემდგომ ინდუსტრიული უძრავი ქონების მენეჯერად. თეა ალანიას უძრავი ქონების ბაზარზე მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს.  თეას აქვს მიღებული იურიდიული განათლება მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.

Talania@gedevanishvili.ge
+995 577 030 525