თამარ გედევანიშვილი
კომერციული უძრავი ქონების მენეჯერი

თამარ გედევანიშვილი “გედევანიშვილი და კომპანიაში” მუშაობს 2013 წლის მაისიან. იგი იკავებს კომერციული უძრავი ქონების მენეჯერის პოზიციას. თამარს დიდი გამოცდილება აქვს გაყიდვების სფეროში, იგი სანდო და დასაყრდენი პარტნიორია. მისი მიმართულებები კომპანიაში არის  კომერციული უძრავი ქონების გყიდვა/გაქირავება, ასევე კადრების მართვა და მენეჯმენტი.

 

Tamar@gedevanishvili.ge
+995 593 39 79 29