იანა მჭედლიშვილი
საცხოვრებელი უძრავი ქონების მენეჯერი

იანა “გედევანიშვილი და კომპანიაში” მუშაობს 2017 წლიდან, კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერის, ხოლო შემდგომ საცხოვრებელი უძრავი ქონების მენეჯერის პოზიციაზე. ელენეს დიდი გამოცდილება აქვს საცხოვრებელი უძრავი ქონების გაყიდვების სფეროში. 

aasitashvili@gedevanishvili.ge
+995 577 057 047